مدیرکل محترم دفتر سیاسی وزارت کشور

سلام علیکم،

احتراما پیرو نامه شماره 298/99/د مورخ 20/7/99 در خصوص انتخابات شعب خانه کشاورز و اعضای منتخب کشاورزان هر استان برای عضویت در شورای مرکزی خانه کشاورز به استحضار می رساند با عنایت به این که متاسفانه شیوع ویروس کرونا در کشور اسف بارتر از پیش گردیده و با توجه به توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان برگزاری انتخابات مذکور وجود ندارد و برگزاری آن به رفع مشکل کرونا و زمان مناسب و مجاز موکول می گردد و چنانچه اساسنامه جدید خانه کشاورز که کماکان در نوبت رسیدگی و تصویب کمیسیون محترم ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی می باشد مصوب گردد مطابق مفاد اساسنامه جدید اقدام لازم انجام خواهد شد.

عیسی کلانتری

دبیرکل