روزها از سیل می‌گذرد و برخی آن را رحمت و برخی دیگر آن را عذاب الهی تعبیر کردند. حالا هرچه هست بخش‌های زیادی از زندگی مردم مناطق سیل زده و سیل نزده را تحت تاثیر قرار داده است؛ اقتصاد مردمانی که به کشاورزی متکی است و ادامه حیاتی که وابسته به آن است حالا زیر دریای خروشان فصل سیل است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که سیل به گندم آسیب زده و عده‌ای نیز معتقدند که نه تنها آسیبی به این بخش وارد نشده، بلکه میزان برداشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است.

وحید اردکانیان در اینباره  گفت: در حال حاضر بخشی از محصول گندم در کشور خسارت دیده است، اما به نظر می‌رسد زمین‌های دیم خسارات را جبران کنند چرا که با افزایش بارندگی‌ها افزایش عملکرد داشته‌اند.

وی افزود: در روز‌های آغازین سیل، نمی‌توانستیم درباره میزان خسارتی که به زراعت گندم وارد آمده بود تخمینی دقیق و صد درصدی ارائه کنیم اما اکنون که سیل فرونشسته است می‌توانیم حدود تخمینی آن را حدس بزنیم.

این کارشناس کشاورزی ادامه داد: بخش عمده خسارتی که به گندم وارد شده در استان خوزستان بوده است و چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزار تن گندم در این استان آسیبب دیده باشد. با خساراتی که به زمین‌های گندم در استان‌های دیگر وارد آمده است می‌توان گفت نزدیک به یک میلیون تن گندم در کل کشور از بین رفته است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تاکید کرد: برآوردی که از مزارع موجود می‌شود بر اساس سطح زیر کشت است چرا که گندم از بین رفته و ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر بوده است اما براساس سطح زیرکشت و متوسط عملکرد گندم‌ها در سال‌های گذشته انتظار داشتیم این اراضی نزدیک به یک میلیون تن محصول داشته باشند.

اردکانیان با تکیه بر گزارش‌هایی که کشاورزان از زمین‌های خود، پس از سیل داده‌اند اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در کشت دیم و کشت آبی عملکردها افزایش خوبی داشته است و تخمینی که زده می شود چیزی نزدیک به ۴ میلیون تن افزایش عملکرد گندم به خاطر بارندگی‌ها داشته‌ایم.

وی افزود: در مناطقی مثل تربت جام به نظر می‌رسد عملکرد گندم بین ۷۰۰ کیلو تا یک تن است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مجموع این افزایش عملکردها محصول گندم را به ۴ میلیون تن نزدیک می‌کند، اما این‌ها همه حدودی است، چراکه یک بخش را دیده‌ایم و براساس آن تخمین زده‌ایم، اما بر اساس تخمین‌ها می‌توان گفت که اگرچه در خوزستان و مناطق دیگر خسارات زیادی دیده‌ایم ولی به طور کلی در محصول گندم بهبود عملکرد داریم.

اردکانیان همچنین درباره هجوم ملخ‌های آفریقایی به زمین‌های زراعی کشور گفت: برای جلوگیری از این آفات بهترین کار سم پاشی هوایی است که تا قبل از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سازمان حفظ نباتات تعدادی هواپیمای سمپاش داشت و تعدادی هم اجاره می‌کرد و برای آفات عمومی مثل ملخ از این ناوگان هوایی استفاده می‌کرد. در زمان احمدی‌نژاد صحبت شد سمپاشی هوایی برای کشاورزی مضر است؛ واقعا هم بود چون سم‌پاشی هوایی بخش آفت‌دار و بی‌آفت زراعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید در شرایط خاص استفاده شود.

این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: در آن زمان همه این هواپیماها را فروختند و خلبانان متخصص این ‌کار که فاصله‌ها را به درستی رعایت می‌کردند نیز به شغل‌های دیگری منتقل شدند و این ناوگان هوایی متلاشی شد.

اردکانیان همچنین بیان کرد: در حال حاضر دولت مبارزه با ملخ‌های آفریقایی را با بقایایی که از ناوگان هوایی مانده و همچنین به طور زمینی شروع کرده است، اما اینکه این مبارزه چه میزان اثرگذار باشد هنوز معلوم نیست.

وی ادامه داد: در سیستان‌ و‌ بلوچستان یک جاهایی توانستند از پیشروی ملخ‌ها جلوگیری کنند و در بخش‌هایی هم این اتفاق رخ نداده است.

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ضعف عمده ما نبود ناوگان هوایی برای سمپاشی و خلبان‌های حرفه‌ای است چرا که اگر خلبان دیگری هم باشد نمی‌تواند مثل خلبانان متخصصی که داشتیم به زمین نزدیک شود و فواصل را تشخیص دهد.

وی درباره راهکار موثر مبارزه با ملخ‌ها گفت: صحبت هایی هست که احتمال دارد نسل بعدی با برداشت محصول هماهنگ شود و دردسر‌هایی ایجاد کند که البته قطعی نیست، اما در حال حاضر راه مبارزه با ملخ‌های آفریقایی سم پاشی است و وزارت جهاد کشاورزی باید ناوگان هوایی را که یکبار از بین برده است دوباره راه اندازی کند.