عضو خانه کشاورز ایران در استان گیلان طاهره صبوری از اعضای هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل موسسه محیط زیستی بوم پژوهش گیلان پاک از برگزاری طرح نهضت جنگل می گوید. این طرح با مشارکت منابع طبیعی و تعدادی از سمن های داوطلب در زمستان سال ۱۳۹۸ با هدف جنگلکاری گسترده و احیای جنگل های سوخته در چند ناحیه آسیب دیده آغاز شده است.
تصاویر و کلیپ ارسالی مربوط به احیای جنگل سوخته منطقه چنار رودخان از روستاهای زیبای گردشگری شهرستان شفت میباشد.
این رویداد با حضور اعضای خانه کشاورز استان گیلان ، موسسه گیلان پاک ، مسئولین شهرستان شفت و در تاریخ پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ اجرا شد و در چند رویداد دیگر درختکاری تا پایان اسفند تداوم خواهد داشت. در پایان تمامی مشارکت کنندگان در اقامتگاه بوم گردی ” الا تی تی ” واقع در روستای زیبای مبارک آباد جهت رفع خستگی و پذیرایی گرد هم آمده و تصاویری دسته جمعی به رسم یاد بود گرفتند.

به امید روزهای بهتر برای جنگلهای باستانی و باقیمانده از دورانهای یخچالی و بین یخچالی کواترنری