افزایش قیمت‌تضمینی گندم در حال بررسی است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت‌تضمینی گندم در حال بررسی است.

عباس کشاورز گفت: قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم هم اکنون ۲۲ هزار ریال، و دانه روغنی کلزا ۴۷ هزار ریال است، که قیمت کلزا مناسب است ولی در تلاش هستیم قیمت خرید گندم را افزایش دهیم.

منبع: دهقان نیوز