این جلسه با حضور کشاورزان و آقای دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز برگزار گردید و سیاست های خرید چای و پرداخت به موقع به چایکاران در آن مورد بحث قرار گرفت. قرار بر این شد که تمهیداتی اندیشه شود که سیاست های مورد بحث مورد توجه مقامات کشوری قرار بگیرد و هماهنگی های لازم و برنامه ریزی منظمی برای تحویل به موقع چای از کشاورزان صورت پذیرد. متعاقب این جلسه با حضور جناب آقای مهندس جهان ساز رییس سازمان چای ایران، جناب آقای مهندس شجاع مشاور محترم رییس سازمان برنامه و بودجه، جناب آقای دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز ایران و تنی چند از کارخانه داران در شهرستان لاهیجان برگزار شد.

به طور کلی راه کارهای مناسبی از طریق رییس سازمان چای و جناب آقای مهندس شجاع با اظهار نظر چند تن از کارشناسان حاضر در جلسه برای ترغیب و تشویق چای کاران مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. همچنین نارسایی ها و مشکلات حاضر مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر این شد راه کارهای بهتری از سوی مقامات مسوول ارایه گردد.

این جلسه در ساعت 13 روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 به پایان رسید.