در حالی جناح های سه گانه در وزارت جهاد کشاورزی مشغول یارگیری، جابجایی، انتصابات ریز و درشت و تعاریف جدید از تشکیلات وزارتخانه هستند و در چارچوب شعار معروف دولتی ها؛ «مدیر خوب آن است که با ما باشد حتی اگر پرونده فساد داشته باشد»، به رتق و فتق امور می پردازند که کشاورزی کشور به حال خود رها شده است. به قول سالاری ساردونی، کشاورز کرمانی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، آقایان به جای اندیشیدن راهکاری برای افزایش قیمت منطقی خرید گندم و تامین منابع پرداخت نقدی آن، مشغول زد و خورد برای تقسیم سمت ها، مدیریت ها و معاونت ها هستند.

سالاری به خبرنگار کشاورزی آینده جهان کاج می گوید: قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم و عدم اطمینان کشاورزان به دریافت پول آن و برخورد ناسالم و بهانه جویانه سیلوها ازسوی دیگر، بستر گسترش قاچاق گندم به افغانستان و بعضا پاکستان را به خوبی فراهم کرده است.

سالاری در توضیح بیشتر این اتفاق ضد ملی می گوید: ماجرا از این قرار است که کشاورزان، به رغم دلخوری از قیمت 2500تومانی اعلام شده دولت برای خرید هر کیلو گندم، وقتی گندم خود را به سیلو تحویل می دهند، با کمک دلالان چسبیده به سیلوها، 12 تا 13 درصد هم افت گندم برای آنان منظور می شود که این رقم یعنی حدود 325 تومان از 2500 تومان کسر و در واقع، 2175 تومان بابت هر کیلو گندم دست کشاورز را می گیرد؛ این در حالی است که درست در کنار سیلوها یا در مسیر آنها، دلالانی حضور دارند که گندم کشاورز را نقدا و از طریق کارت به کارت، بالای نرخ دولتی 2500 تومان خریداری می کنند.

سالاری به خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) گفت: هنوز چند دقیقه ای از انتقال این پول به کشاورز نگذشته که رابط افغان، همین گندم را با مسئولیت خودش برای انتقال به افغانستان 3000 تومان خریداری می کند.

این کشاورز کرمانی و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: اطلاع دقیق دارم که در افغانستان، یک کیسه 50 کیلویی آرد همین گندم میان 450 تا 500 هزار تومان یعنی هر کیلو بالاتر از 4000 تومان خرید و فروش می شود؛ بدیهی است که این معامله پر جاذبه را هیچ یک از طرفین از دست نمی دهند و این ناشی از تعلل و ابهام در خرید تضمینی توسط شرکت متولی خرید تضمینی گندم و برخوردهای سودجویانه سیلوهاست.

سالاری می گوید: این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای ناظر است که موضوع را به صورت نامحسوس تحقیق و برای دفاع از حقوق کشاورزان قاطعانه برخورد کنند.

یادآور می شود که این گفته ها را یک کشاورز سرشناس سیستانی نیز تایید و نکات جدیدی هم بر آن افزود که پس از تدقیق انعکاس خواهیم داد.