دکتر کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار استان قم:

🔸استان قم می تواند به عنوان پایلوت شهر سبز مطرح شود و در این رابطه باید طرح کامل و جامعی توسط همه صاحبنظران و فعالان حوزوی و دانشگاهی و زیست محیطی تدوین شود.

🔸قم دارای جایگاه ویژه علمی و معنوی و سیاسی است و باید محیط زیست این خطه مقدس را به عنوان یک الگو در کشور مطرح کرده و این مهم در یک بسته کارشناسی شده با استفاده از همه ظرفیت ها ارائه شود.

🔸محیط زیست کشورمان قربانی توسعه ناپایدار شده و امروز شاهد تخریب و نابسامانی گسترده زیست محیطی در ابعاد مختلف در کشور و استان قم هستیم.

🔸متأسفانه در حوزه آب و انرژی، بسیار بد عمل کرده و فشار بیش از حد به منابع کشور وارد کرده ایم و بدون در نظر گرفتن حقوق نسلهای آینده، وضعیت کنونی محیط زیست را رقم زده ایم.

🔸با انتقال آب از دریای جنوب و شمال موافقیم و به نظر من هیچ مشکل زیست محیطی ندارد، زیرا تأمین آب شرب و آب برای صنعت وظیفه حکومت است، اما برای کشاورزی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و به صنایع آب بر نیز مجوز نخواهیم داد.