عنایت‌ا… بیابانی، قائم‌مقام خانه كشاورز در خصوص نرخ 2200 تومانی خرید تضمینی گندم گفت: به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری كه به كشاورزان تحمیل می‌شود و با توجه به نرخ خرید گندم در بازارهای جهانی به نظر می‌رسد قیمت 2200 تومانی خرید تضمینی گندم در سال جاری برای كشاورزان راضی‌كننده نباشد. وی افزود: قیمت گندم در كشورهای حوزه دریای خلیج فارس بین 3000 تا 4500 تومان می‌باشد، بنابراین كشاورزان یا دلالان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را به قیمت بهتری نسبت به خرید تضمینی گندم در داخل كشور به این كشورها به صورت قاچاق بفرستند.
قائم‌مقام خانه كشاورز با بیان این‌كه قیمت اعلامی ناعادلانه است، تصریح كرد: حداقل هزینه‌های كاشت، داشت و برداشت كشاورزان حدود 2500 تومان  است. این در حالی است كه نرخ اعلامی 300 تومان كمتر از این میزان است علاوه بر این‌كه دولت باید 15درصد سود هم روی این هزینه‌ها اعمال كرده و قیمت به 2860 تومان می‌رسید.

http://jamejamdaily.ir/newspaper/BlockPrint/41499