وکیلی گفت:کود‌های نمونه که به صورت محدود وارد کشور می‌شوند، نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاورزی دارند.

 علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی موضوع «الزامی شدن اخذ گواهی ثبت موسسه تحقیقات خاک و آب برای واردات کود» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که در تاریخ بیستم شهریور ماه ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۴۲/۹۶/۶۷۸۱۴ مورخ ۹۶/۲/۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸/۵۰۲/۳۵۵۸ مورخ ۹۸/۶/۱۰ دفتر مقررات و استاندارد‌های بازرگانی مبنی بر لزوم ثبت سفارش و ورود کالا (انواع کود) با اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد، صرفا کود‌های نمونه که به صورت محدود وارد کشور می‌شوند نیاز به اخذ مجوز جهاد کشاورزی دارند.

همچنین بعد از تحولات ارزی سال ۹۷ مجوز تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد کودی و انواع کود به دستگاه‌های اجرایی مربوط (وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب) محول شده است.

https://www.yjc.ir/fa/news/7077562/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C