در راستای تفاهمنامه سه جانبه خانه کشاورز، اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران و دفتر ایران شرکت  GPPW سوییس، مورخ 27/3/98 اولین همایش آموزشی با عنوان ” ارایه راهکارهای بهبود ساختار خاک و افزایش عملکرد نهایی محصول با تمرکز بر کشت گلخانه ای” در جیرفت کرمان برگزار گردید. این همایش با حضور جمعی از مسوولین و روسای نهادهای دولتی و خصوصی مانند اتحادیه تعاونی روستایی، جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان مطرح شهرستان جیرفت و با هدف آگاه سازی مدعوین و افزایش عملکرد نهایی محصولات زیر کشت کشاورزان، با استقبال فراوان روبرو گشت. لازم به ذکر است که در پایان همایش مذکور به پرسش و پاسخ مدعوین و مشاوره متخصص دوره و رفع مشکلات مرتبط قرار گرفت.