قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز و مدیر دفتر مرکزی خانه کشاورز روز سه شنبه 23/2/98 به شهرستان کاشان عزیمت نمودند و پس از بازدید از مجتمع آوای وحش و تعدادی از باغات گل محمدی شهرستان کاشان به شهرستان قمصر عزیمت و از یک کارگاه تولید کننده گلاب و انواع عرقیات گیاهی بازدید به عمل آوردند. در این سفر دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز شهرستان کاشان و تعدادی از اعضای خانه کشاورز توضیحات لازم در مورد فعالیت های خانه کشاورز منطقه را نیز ارایه نمودند.