وزیر کشاورزی روسیه در صادرات گندم به کشورهای دیگر حرف اول را می زند و در سال های 2017 و 2018 نیز مقام اول صادر کننده گندم را حفظ خواهد کرد.

میزان کل صادرات گندم روسیه 47 میلیون تن است. کشور ما سال ها بود تلاش می کرد نیازهای داخلی را بر طرف ساخته و به خود کفایی برسد اینک در سایه تلاشی مسوولان و کشاورزان این امر تحقق یافته و برای این که از جزییات امر باخبر شویم، بهتر است صفحات جراید را ورق بزنیم.

جهان اقتصاد

طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی 4 مزیت در بخش کشاورزی دارد: بار مالی سنگین دولت را در خرید تضمینی کاهش میدهد، زمان دریافت پول کشاورزی سریع تر صورت می گیرد. دلالان پر شمار از بازار کشاورزی حذف می شوند. قیمت های دولتی در بورس کشف می گردند. وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای این طرح دولت 700 میلیارد تومان کمتر به خرید تضمینی اختصاص داد.