تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
بهمن 5, 1398 0 دیدگاه

دهها هزار چغندركار و كارگران و مديران صنعت قند مهندس كشاورز براي وزارت معرفي شود

تغييرات در سازمان و نهاد دولتها يك اتفاق دايمي است و به دليل گوناگون افرادي در سطح وزير جايشان را به كسان ديگري ميدهند اين اتفاق در وزارت جهاد كشاورزي نيز رخ داده است و در هفته هاي تازه سپري شده مهندس عباس كشاورز از ورزيده ترين نيروهاي متخصص در كشاورزي جانشين محمود حجتي در وزارت جهاد كشاورزي شده است. حجت الاسلام حسن روحاني رييس دولت دوازدهم با توجه به شايستگي ها و كارداني آقاي كشاورز در معرفي وي به عنوان سرپرست وزارت تا زمان معرفي وزير به مجلس ترديدي نشان نداده است.بیشتر بخوانید

بهمن 2, 1398 0 دیدگاه

برنامه “صبح و گفتگو” با موضوع واردات گندم و در ارتباط تلفنی با علی خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکاران و بیابانی قائم مقام خانه کشاورز از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

خان محمدی با بیان اینکه ما با واردات گندم مشکلی نداریم گفت: دولت می تواند برای تأمین نیاز داخل واردات کند اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. وقتی ما می توانیم منابع را تأمین و گندم را به قیمت کمتر از قیمت واردات از کشاورزان تهیه کنیم واردات چه ضرورتی دارد؟!بیشتر بخوانید

بهمن 2, 1398 0 دیدگاه

وزارت کشاورز ، خوشحالی کشاورزان ، نگرانی دگران

در یک نظر خواهی از طبقات و گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ۹۰ درصد آنان عملکرد مهندس عباس کشاورز و برنامه ها و نظراتی را که اخیرا در دیدار با تشکل ها و نمایندگان مجلس مطرح شده ناجی کشاورزی ایران میدانند .بیشتر بخوانید