تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
آذر 27, 1397 1 دیدگاه

اولین گزارش جلسه مشترک خانه کشاورز استان اصفهان و چهار محال بختیاری

“بسم الله الرحمن الرحیم ”

 

 اولین گزارش جلسه مشترک خانه کشاورز استان اصفهان و چهار محال بختیاری

 

بیانیه شماره ۱

 

با ابتکار خانه کشاورز دو استان اصفهان و چهارمحال وبختیاری جلسه ای روز  جمعه ۹ آذرماهبیشتر بخوانید