تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
تیر 18, 1398 0 دیدگاه

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: افزایش 50درصدی محصولات باغی با تغذیه تلفیقی

مشاور معاون وزیر در امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: درصورتی‌که تغذیه تلفیقی محصولات باغبانی به‌صورت نهادینه ، علمی و متناسب با فیزیولوژی رشد محصولات انجام شود شاهد افزایش50درصدی محصولات باغی خواهیم بود.بیشتر بخوانید

تیر 16, 1398 0 دیدگاه

خیز بلند اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی ایران در مسیر گسترش تولیدات سالم و گواهی شده

دکتر شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛
خیز بلند اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید روستایی ایران در مسیر گسترش تولیدات سالم و گواهی شده بیشتر بخوانید

تیر 7, 1398 0 دیدگاه

رئیس سازمان چای خبر داد: افزایش 15 درصدی تولید برگ سبز چای با احیا و به‌زراعی باغات

صدور دفترچه چایکاری برای ۲۵هزار هکتار باغ چای

جهانساز گفت: به طور متوسط افزایش عملکرد 15 درصدی را در زمینه تولید برگ سبز شاهد بوده ایم و این افزایش نتیجه به‌زراعی 5هزار و 500 هکتاری باغات چای بوده است. بیشتر بخوانید