تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
مهر 10, 1398 0 دیدگاه

قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز: بورس کالا در ذهن کشاورزان نقش می بندد

قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز: بورس کالا در ذهن کشاورزان نقش می بندد بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های زیادی روبه رو بوده که بخش عمدهای از این مشکلات به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار برمی گردد.بیشتر بخوانید