تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
شهریور 25, 1398 0 دیدگاه

قیمت جانبدارانه گندم و الزامات سیاسی کنونی

در پی درج مقاله “قیمت گندم 2800تا 2900 به اضافه اعمال تورم در سال آینده” ، در 13 شهریور ماه به دلیل نزدیک شدن به پایان زمان مقرر برای اعلام قیمت های تضمینی در سال زراعی 98-99 از سوی دبیرخانه شورایعالی اقتصاد و انعکاس گسترده و قابل توجه این مطلب در میان کشاورزان به ویژه گتدمکاران، همچنین انعکاس این خبر که وزارت جهادکشاورزی نیز امسال به موقع قیمتی را به شورایعالی اقتصاد اعلام کرده است واکنش ها و موضع گیری هایی را از سوی کشاورزان گندمکار ، بنیاد ملی گندمکاران ، تشکلهای صنفی کشاورزی در رسانه ها انعکاس یافت که غالبا” قیمت خرید گندم را در حدود 2700تا 2800 اعلام کرده اند .بیشتر بخوانید

شهریور 25, 1398 0 دیدگاه

برگزاری همایش راهکارهای افزایش عملکرد محصول با استفاده از هیومیک اسید در استان مازندران و گلستان توسط شرکت GPPW سوییس و با همکاری خانه کشاورز استان مازندران و گلستان

همایش راهکارهای افزایش عملکرد محصول با استفاده از هیومیک اسید در استان مازندران توسط شرکت GPPW سوییس و شرکت کیا کوپا روجا شمال نماینده GPPW در استان مازندران توسط اساتید موسسه تحقيقات استان، جناب آقايان دكتر اسدي، جناب آقای محمودي بیشتر بخوانید