تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
شهریور 27, 1398 0 دیدگاه

مصاحبه دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با رادیو اقتصاد

بنظر شما آیا راهكاری وجود داره كه در كشورمون مثل برخی كشورهای توسعه یافته و صنعتی شغل كشاورزی شغلی خانوادگی به حساب بیاد و فرزندان شغل آبا و اجدادیشان را بهبود و توسعه

شهریور 25, 1398 0 دیدگاه

قیمت جانبدارانه گندم و الزامات سیاسی کنونی

در پی درج مقاله “قیمت گندم 2800تا 2900 به اضافه اعمال تورم در سال آینده” ، در 13 شهریور ماه به دلیل نزدیک شدن به پایان زمان مقرر برای اعلام قیمت های تضمینی در سال زراعی 98-99 از سوی دبیرخانه شورایعالی اقتصاد و انعکاس گسترده و قابل توجه این مطلب در میان کشاورزان به ویژه گتدمکاران، همچنین انعکاس این خبر که وزارت جهادکشاورزی نیز امسال به موقع قیمتی را به شورایعالی اقتصاد اعلام کرده است واکنش ها و موضع گیری هایی را از سوی کشاورزان گندمکار ، بنیاد ملی گندمکاران ، تشکلهای صنفی کشاورزی در رسانه ها انعکاس یافت که غالبا” قیمت خرید گندم را در حدود 2700تا 2800 اعلام کرده اند .بیشتر بخوانید

شهریور 10, 1398 0 دیدگاه

انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی

برای اولین بار و در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، « سازمان حفاظت محیط زیست» به عنوان دستگاه اجرایی برتر، معرفی و مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید