تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
اردیبهشت 6, 1401 0 دیدگاه

مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر عدم تغییر قیمت گندم و نان برای مصرف‌کننده

راهکارهای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت.بیشتر بخوانید

اردیبهشت 5, 1401 0 دیدگاه

جلسه رهاسازی آب سد ۱۵ خرداد استان قم با حضور دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز استان

جلسه رهاسازی آب سد ۱۵ خرداد استان قم با حضور آقایان دکتر اصغری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مهندس حاج رضا رئیس سازمان جهادکشاورزی و مهندس احمد پور معاونت آب وخاک جهاد و حاج علی مومن دبیر خانه کشاورزاستان قم ، درمحل سد ۱۵ خرداد برگزار گردید.بیشتر بخوانید

فروردین 30, 1401 0 دیدگاه

جلسه هم اندیشی اعضای هیات اجرایی خانه کشاورز استان سمنان

جلسه هم اندیشی اعضای هیات اجرایی خانه کشاورز استان سمنان با حضور دکتر حاج محمدی دبیر همایش در محل خانه کشاورز استان با موضوع اولین همایش تخصصی کشاورزی شهرستان شاهرود برگزار گردید.بیشتر بخوانید