تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
اردیبهشت 4, 1400 0 دیدگاه

جلسه همگام با کشاورز در سالن جهاد کشاورزی شاهرود با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی شاهرود و دبیر اجرایی استان

جلسه همگام با کشاورز در سالن جهاد کشاورزی شاهرود با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات وجهاد کشاورزی شاهرود با حضور خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود واستان سمنان و رئیس بنیاد ملی گندمکاران استان سمنان در مورد کشت ذرت علوفه ای وجایگاه آن در مورد تغذیه دام سبک وسنگین برگزار گردید.بیشتر بخوانید

فروردین 29, 1400 0 دیدگاه

بارش تگرگ در منطقه شهرستان میامی از توابع شاهرود و استان سمنان و خسارت زیاد به مزارع چغندر قند وباغات وارد شده

بارش تگرگ در روز جمعه ۲۷..۱..۱۴۰۰در منطقه شهرستان میامی از توابع شاهرود واستان سمنان که بیش از ۱۰دقیقه ادامه داشته وخسارت زیاد به مزارع چغندر قند وباغات وارد گردید.

گزارش ارسالی از دبیر هیات اجرایی خانه کشاورز استان سمنانبیشتر بخوانید

بهمن 21, 1399 0 دیدگاه

بازدید محمدحسین خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان از محل کارخانه شیر حاج حمید اکبریان در شهرک صنعتی استان سمنان

حضور دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان محمدحسین خنکال وتعدادی ازاعضای هیات اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان در محل کارخانه شیر حاج حمید اکبریان در شهرک صنعتی بیشتر بخوانید

بهمن 13, 1399 0 دیدگاه

جلسه مشترک کارشناسان جهادکشاورزی شاهرود و نماینده بسیج سازندگی سپاه و جناب آقای خنکال دبیر خانه کشاورز شاهرود واستان سمنان

جلسه مشترک کارشناسان جهادکشاورزی شاهرود و نماینده بسیج سازندگی سپاه به همراه مهندس حجی رییس جهادکشاورزی شاهرود و جناب آقای خنکال دبیر خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان در تاریخ 12 بهمن 99 در سازمان جهاد استان برگزار گردید.بیشتر بخوانید

بهمن 1, 1399 0 دیدگاه

جلسه بررسی پیش نویس جامع آب ایران در خانه کشاورز استان سمنان

جلسه بررسی پیش نویس جامع آب ایران در خانه کشاورز استان سمنان در تاریخ 30/10/99 با حضور آقای حلاجیان عضو شورای مرکزی ، آقای خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود واستان سمنان وتعدادی از اعضای هیئت اجرایی خانه کشاورز شاهرود و میامی وتعدادی از کشاورزان برگزار گردید.بیشتر بخوانید

تیر 7, 1399 0 دیدگاه

جلسه دیدار وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای خاوازی با رئسای ملی گندمکاران استان های کشور

جلسه دیدار وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای خاوازی با رئسای ملی گندمکاران استانهای کشور از جمله جناب آقای خنکال دبیر هئیت اجرائی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان و رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، جناب آقای مهندس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس وفابخش معاون تولیدات گیاهی و مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر جهادکشاورزی در امور گندم و دانه های روغنی در روز شنبه مورخ ۹۹.۴.۷ ساعت ۸ الی ۱۲ در محل سالن وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید.بیشتر بخوانید

تیر 6, 1399 0 دیدگاه

جلسه ارتقاع بهره وری آب در چشم انداز ۱۰ساله استان سمنان در اتاق بازرگانی استان

اولین جلسه ارتقاع بهره وری آب در چشم انداز ۱۰ساله استان سمنان در اتاق بازرگانی استان در روز چهارشنبه ۴/۴/۹۹ برگزار گردید. که در این جلسه پیشنهادهایی از سوی خنکال دبیر خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان ارائه و مورد تصویب قرار گرفت از جمله میزان آب موجود ومصرف آب واقعی استان و بررسی تصدیع اراضی وتخصیص اعتبار مورد نیاز.بیشتر بخوانید

اردیبهشت 13, 1399 0 دیدگاه

جلسه خرید تضمینی گندم ودانه های روغنی در استانداری سمنان

جلسه خرید تضمینی گندم ودانه های روغنی در استانداری سمنان در تاریخ ۱۰..۲..۹۹با حضور خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان ورئیس بنیاد ملی گندمکاران استان سمنان و عضو هیئت مدیره گندمکاران ایران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید