تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
بهمن 30, 1398 0 دیدگاه

اولویت اقتصادی مجلس قوی| قائم‌مقام خانه کشاورز: راه نجات اقتصاد ایران از شکوفایی کشاورزی می‌گذرد

قائم مقام خانه کشاورز گفت: به مجلس آینده توصیه می کنیم، برای رونق بخش کشاورزی طرح و برنامه ویژه داشته باشد، چرا که راه نجات اقتصاد ایران از شکوفایی کشاورزی می‌گذرد.

بیشتر بخوانید

بهمن 28, 1398 0 دیدگاه

تنظیم بازار سیب شب عید

برابر مکاتبه خانه کشاورز شهرستان اشنویه (دبیر اجرایی خانه کشاورز شهرستان اشنویه) با خانه کشاورز تهران (دفتر مرکزی خانه کشاورز) در خصوص افزایش سهمیه (1500 تنی) خرید سیب شهرستان اشنویه جهت تنظیم بازار شب عید و پی گیری های انجام شده آن ها، طی دیدار مورخ 26/11/98 دبیر اجرایی خانه کشاورز شهرستانبیشتر بخوانید

بهمن 20, 1398 0 دیدگاه

گفتگو با عضو شورای مرکزی خانه کشاورز

 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: جلوی حفر چاه های غیر مجاز گرفته شود.

نازخند صبحی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: با توجه به افت سطح آبهای زیرزمینی دشت های استان زنجان بویژه دشت ابهر ضرورت دارد که هرچه سریعتر چاه های غیر مجاز مسدود شوند.بیشتر بخوانید