تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
مهر 21, 1399 0 دیدگاه

محصول تراریخته وارد کشور می شود؟

عیسی کلانتری رئیس سازمان  حفاظت از محیط زیست یکی از موافقان سر سخت تراریخته است که حمایت وی از این نوع محصولات از زمانی که دبیرکل خانه کشاورز بود تاکنون ادامه دارد. وی در فاصله سالهای ۶۷ تا ۷۹ به مدت ۱۳ سال وزیر کشاورزی کشور بود.بیشتر بخوانید

تیر 13, 1399 0 دیدگاه

نشست دبیر اجرایی خانه کشاورز استان هرمزگان با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان

نشست دبیر اجرایی خانه کشاورز با ریاست سازمان جهاد کشاورزی و بحث و تبادل نظر پیرامون تهیه‌ی مقدمات کشت سال کشاورزی آینده با حضور جناب مهندس نصوری با سوابق درخشان و ممتدی که در انجام امور کشاورزی دارند.
یکی از مسائل عمده مورد بحث تهیه‌ی بذرهای موردنیاز و تشکیل جلسات موردنیاز در این زمینه‌ها بود.