تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
مرداد 5, 1399 0 دیدگاه

2.2 میلیون تن سهمیه تخصیصی کود اوره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش کشاورزی

سهمیه تخصیصی کود اوره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش کشاورزی در سال جاری به میزان 2/2 میلیون تن می باشد که البته وزارت متبوع تلاش های ارزنده ای را جهت افزایش سهمیه از طریق مراجع ذی صلاح آغاز نموده است.بیشتر بخوانید