تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
اردیبهشت 21, 1400 0 دیدگاه

پرداخت ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات فرآوری چای

۵۲ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ای و تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و صنعت چای داخلی در سال ۹۹ در اختیار کشاورزان و کارخانجات فرآوری چای قرار گرفت.بیشتر بخوانید

تیر 7, 1398 0 دیدگاه

رئیس سازمان چای خبر داد: افزایش 15 درصدی تولید برگ سبز چای با احیا و به‌زراعی باغات

صدور دفترچه چایکاری برای ۲۵هزار هکتار باغ چای

جهانساز گفت: به طور متوسط افزایش عملکرد 15 درصدی را در زمینه تولید برگ سبز شاهد بوده ایم و این افزایش نتیجه به‌زراعی 5هزار و 500 هکتاری باغات چای بوده است. بیشتر بخوانید