تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
مهر 13, 1398 0 دیدگاه

قیمت گندم در كشورهای همسایه دو برابر ایران است

عنایت‌ا… بیابانی، قائم‌مقام خانه كشاورز در خصوص نرخ 2200 تومانی خرید تضمینی گندم گفت: به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری كه به كشاورزان تحمیل می‌شود و با توجه به نرخ خرید گندم در بازارهای جهانی به نظر می‌رسدبیشتر بخوانید