تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا
شهریور 25, 1398 0 دیدگاه

برگزاری همایش راهکارهای افزایش عملکرد محصول با استفاده از هیومیک اسید در استان مازندران و گلستان توسط شرکت GPPW سوییس و با همکاری خانه کشاورز استان مازندران و گلستان

همایش راهکارهای افزایش عملکرد محصول با استفاده از هیومیک اسید در استان مازندران توسط شرکت GPPW سوییس و شرکت کیا کوپا روجا شمال نماینده GPPW در استان مازندران توسط اساتید موسسه تحقيقات استان، جناب آقايان دكتر اسدي، جناب آقای محمودي بیشتر بخوانید

تیر 16, 1398 0 دیدگاه

خیز بلند اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی ایران در مسیر گسترش تولیدات سالم و گواهی شده

دکتر شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛
خیز بلند اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید روستایی ایران در مسیر گسترش تولیدات سالم و گواهی شده بیشتر بخوانید

تیر 10, 1398 0 دیدگاه

همایش جیرفت با عنوان ارایه راهکارهای بهبود ساختار خاک و افزایش عملکرد نهایی محصول با تمرکز بر کشت گلخانه ای

در راستای تفاهمنامه سه جانبه خانه کشاورز، اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران و دفتر ایران شرکت  GPPW سوییس، بیشتر بخوانید