اطلاعیه
سالروز بیست و دوم بهمن
یاد آورخاطره ی جانفشانی های
آزادمردمان ایرانی
و خاطره ی ایستادگی مردم مبارز ایران برای احقاق حقوق
از دست رفته ی خود
برای بازیابی شرافت و کرامت انسانی خود.
بیست دوم بهمن روز پیروزی خون بر شمشیر
و استقرار جمهوری اسلامی ایران
بر مردم شهید پرور و شریف تهنیت و تبریک باد
اعضای خانه کشاورز ایران در سراسر میهن ؛ همراه و همگام با مردم غیوردر
راهپیمایی بیست و دوم بهمن شرکت خواهند کرد وضمن تجدید میثاق با اهداف
بلند
امام راحل رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری مد ظله العالی ،
استقلال و سربلندی کشور را فریاد خواهند زد و اعلام میکنند ایران سربلند
خواهد بود
روابط عمومی خانه کشاورز ایران