تشکل کشاورزان ایران
تهران، خیابان جهان آرا

پيشگفتار

با عنايت به اهميت نقش بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي و اشتغال مولد موجود در اين بخش و با توجه به تعداد بهره برداران موجود و نقش فعال و پويا و سازنده آن در اقتصاد كشور به لحاظ ارزبري كم بخش نسبت به ساير بخش ها و ارز آوري آن و از طرفي عدم توجه كافي از سوي دولت ها نسبت به اختصاص سهميه از بخش اعتبارات ملي به سرمايه گذاري در زير بخش هاي كشاورزي در قياس با ساير بخش‌ها، كشاورزان كشور براي احقاق حقوق حقه خويش در چارچوب اصول و ارزش هاي قانون اساسي پس از زحمات و تلاش هاي فراوان و پيگيري هاي مستمر در سال 1379 موفق به تاسيس خانه كشاورز گرديدند و مرامنامه و اساسنامه خود را به تصويب رساندند .

سپس آغاز به عضو گيري و تشكيل ارگان هاي خود از سطح دهستان ، شهرستان و استان و دفتر مركزي خانه نموده و اولين كنگره خود را در تاریخ اول تا سوم دی ماه 1381 با حضور حدود 5000 نفر در پارک ارم تهران برگزار نمود. دومين كنگره در تاریخ 4 و 5 اردی بهشت 1385 با حضور بيش از 3000 نفر در سالن وزارت كشور، سومین کنگره در تاریخ 5 و 6 بهمن 1388 در مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر برگزار گردید . برخي از اقدامات انجام شده توسط دفتر مركزي و همچنين اقدامات به عمل آمده توسط خواهران و برادران عزيز عضو خانه كشاورز كه با همت و مديريت دبيران محترم هيات هاي اجرايي در استانها صورت گرفته است به شرح زير می باشد .

الف – دفتر مركزي :‌

  1. پیگیری در جهت تسریع در پرداخت بهای چغندر قند تحویلی کشاورزان به کارخانجات قند (2/11/82)
  2. اعلام مسایل و مشکلات بخش کشاورزی کشورمان در راستای جهانی سازی تجارت و اقتصاد (28/2/82)
  3. پیگیری موضوع حق النظاره چاه هاي آب كشاورزي از طريق مجلس شوراي اسلامي كه نهايتا منجر به تصويب قانون حذف حق النظاره شد (215/85)
  4. پیشنهاد برای کاهش سود بازرگانی سموم وارداتی (20/11/82)
  5. پیگیری از وزارتخانه های ذی ربط برای حمایت از باغداران مرکبات (از طریق خرید توافقی مرکبات آنان) (20/11/82)
  6. پیگیری موضوع خشکسالی های هفت ساله استان سیستان و بلوچستان و اعلام به مراجع ذی ربط برای کمک و مساعدت به کشاورزان از طریق تمدید یا بخشودگی وام های آنان ، همچنین پیگیری در جهت رفع مشکل سوخت استان (9/10/82)
  7. پیگیری از ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور در جهت کمک به کشاورزان خسارت دیده تنکابن به لحاظ جاری شده سیل (27/11/82)
  8. ارایه پیشنهاد به ریاست محترم جمهوری در مورد نحوه مدیریت پروتکل ایمنی زیستی در خصوص تبادلات فرامرزی محصولات ناشی از مهندسی ژنتیک یا تراریخته (GMO) که با عنایت به اهمیت موضوع بایستی از سوی کمیته ای متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس) ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر بازرگانی و رییس حفاظت محیط زیست مورد اقدام قرار گیرد نه به یک دستگاه خاص (5/7/82)
  9. ارایه دلایل مستدل به مراجع ذی ربط و مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از انتزاع موسسات تحقیقاتی از وزارت جهاد کشاورزی و ادغام در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (85/11/4)