“بسم الله الرحمن الرحیم ”

 

 اولین گزارش جلسه مشترک خانه کشاورز استان اصفهان و چهار محال بختیاری

 

بیانیه شماره ۱

 

با ابتکار خانه کشاورز دو استان اصفهان و چهارمحال وبختیاری جلسه ای روز  جمعه ۹ آذرماه جمعی از کشاورزان تشکلهای محیط زیست ،روحانیون واساتید دانشگاه در محل خانه کشاورز اصفهان نشستی صمیمی برگزار، که در نوع خود بینظیر بود و مقرر گردید جهت تبین ، همفکری،هم افزایی و اتحاد بین کشاورزان در جهت رفع مشکلات و کمک به مسولیین در خصوص موضوع اب  این نشست ها بصورت دوره ای در دو استان برگذار گردد.

 

ضمنا مقرر شد در جلسات اتی از تشکل های استانهای خوزستان و یزد نیز دعوت به عمل اید و در اخر دبیران هیت های اجرایی دو استان ضمن تقدیر از کشاورزان و مسولینی که در جهت رفع مشکل #زاینده_رود تلاش میکنند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید

 

۱- تشکیل مستمر این جلسات هر دو ماه یکبار و دعوت از دو استان خوزستان و یزد و جمعبندی موضوعات و ارایه ان به مسولین مرتبط جهت مساعدت ذینفعان حوضه زاینده رود و کارون

 

۲- تشکیل یک کارگاه علمی و اموزشی و دعوت از متخصصین و اساتید دانشگاهای اصفهان ،شهرکرد و اهواز جهت بررسی فرصتها وچالشهای اب و انتقال یافتهای این کارگاه بازبان ترویجی و اموزشی به تمامی ذینفعان توسط خانه کشاورز دو استان

 

۳- پرهیز و دوری کشاورزان دو استان از بیان حرفها و موضوعاتی که باعث #تفرقه و اختلاف بین انها شده و نیز اعلام_برائت از افراد #مغرض و تفرق افکنانه که قصد بهم زدن ارتباط دیرینه بین کشاورزان دو استان که از قدیم الایام بوده و ایجاد مودت بیشتر بین آنها

 

۴- اعلام همبستگی ، اتحاد و تلاش بیشتر و پشتیبانی از اهداف_نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمکین از قوانین_حاکم بر مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود از مبدا تا مقصد( کوهرنگ تا گاوخونی) و نیز رعایت اصل انصاف و عدالت با در نظر گرفتن تمامی جوانب وحوقوقات قانونی وشرعی و تمکین از ان در هر دو استان

و در پایان از هم کشاورزان، ذینفعان وتشکلهای زیست محیطی ،اساتیددانشگاه، علمای دینی ،فعالان اجتماعی،و در یک کلام کسانی که دل در گرو اینکه زاینده رود همیشه زنده باقی بماند. بدون در نظر گرفتن سلایق_سیاسی درخواست یاری نموده و امیدواریم همه به کمک ما بشتابند .

نوربخش- صادقی

 

دبیران هیت اجرایی خانه کشاورز استان های اصفهان و چهارمحال وبختیاری