گفت و گوی تلفنی اقتصادی دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز کشور را از رادیو گفتگو با موضوع بررسی ابعاد مختلف طرح تقویت امنیت غذایی كشور  و با حضور مهندس تورج سعیدی(عضو هیئت مدیره صندوق بیمه كشاورزی)، دكتر علی اكبر باغستانی(عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد كشاورزی) و ارتباط تلفنی با عسگری(رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)، و مهندس جلال محمود زاده(نایب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)
از طریق لینک زیر ملاحظه فرمایید:

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=29&e=149070461