طرح ادغام سازمان مرکزی تعاون روستایی با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

گزارش خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج پرس) از دستور هفتگی مجلس حاکی از بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح ادغام سازمان تعاون روستایی در معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل سازمان تعاون در وزارت متبوع دارد که در این صورت انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب یک طرح ادغامی رقم خواهد خورد.

گفتنی است با طرح موضوع انحلال سازمان تعاون روستایی در اواخر دولت پیشین؛ موضع گیری های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس، مدیران تشکل های کشاورزی و دامپروری و بسیاری از مسئولان و صاحب نظران مبنی بر مخالفت آنان با این انحلال صورت گرفت که بیانگر اهمیت فوق العاده امنیت غذایی و نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی در این راستا بود. بسیاری از این مواضع و نقطه نظرات در کاج پرس درج و منتشر شد.