برنامه رادیویی ایران امروز از رادیو ایران با موضوع الگوی کشت را می توان از طریق لینک زیر گوش فرا دهید:

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=11&e=150489679