در تاریخ 22 خرداد ماه با هماهنگی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند اولین دوره آموزشی تولید محصولات باغی و زراعی با بهره گیری از کودهای زیستی وارگانیک درمحل سالن همایشهای اداره جهاد با دعوت قبلی از باغداران دماوند وحضور مهندس مجید جناب عضو خانه کشاورز شهرستان دماوند استان تهران ومهندس محمد باقر گلستان و دکتر محمد حسین محمدی تشکیل گردید. درابتدا مهندس جناب درخصوص معرفی وآشنایی بیشتر خانه کشاورز وفعالیتهای ان در استانهای کشور توضیحاتی ارائه نمودند وتشکیل مستمر این کارگاههای اموزشی را در زمینه های مختلف کشاورزی (دامداری، دامپزشکی، زراعت ، زنبورداری، دفع آفات ، واستفاده از سموم وکودهای مناسب در زمین های زراعی ، و….لازم دانسته که این مهم مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت ومقرر گردید در آینده بازدید هایی توسط کارشناسان باهماهنگی باغداران ودعوت از متخصصین دعوت شده از طرف خانه کشاورز صورت پذیرد، وپس از ان اقایان مهندس گلستان ودکتر محمدی در رابطه با چگونگی وفواید استفاده از کودهای ارگانیک راهکار های جدید ارائه و در اخر به پرسشها ومشکلات مطرح شده در باغات پاسخ دادند ودر اخر مدارک وفرمهای باغداران جهت ثبت نام وعضویت تکمیل گردید ومقرر گردید تشکیل این کارگاههای اموزشی با هماهنگی جهاد کشاورزی دماوند درزمینه های مختلف کشاورزی ادامه یابد