کارگاه آموزشی با موضوع برندینگ و بازاریابی الهام بخش در روز دوشنبه 98/5/7 در اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور توسط مدرس کارگاه، آقای دکتر یوهان بیک منز از آکادمی GPPW سوییس برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی آقای دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشور، آقای دکتر شیرزاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و آقای دکتر رزاقی مدیر عامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی ایران حضور داشتند.