معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۴ تیر ماه جمعا ۴.۵۲ میلیون تن گندم تحویل سیلوها و انبارهای شرکت بازرگانی دولتی شده است.

جواد وفابخش با بیان این که برداشت گندم از اواسط فروردین ماه جاری از استان های با اقلیم گرم آغاز و اکنون عمدتا در اقلیم معتدل و سرد در حال انجام است، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۴۵ درصد اراضی گندم برداشت شده و این عملیات تا اواسط شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۴ تیر ماه جمعا ۴.۵۲ میلیون تن گندم به ارزش ۱۱۴۱۴۰ میلیارد ریال تحویل سیلوها و انبارهای شرکت بازرگانی دولتی شده است.

وفابخش با اشاره به این که از این مقدار مبلغ ۹۹۹۳۰ میلیارد ریال (معادل ۸۷.۵ درصد) پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: مقدار خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در همین تاریخ ۹ درصد رشد داشته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خرید تضمینی دانه روغنی کلزا، گفت: تاکنون ۲۴۳ هزار تن دانه کلزا به ارزش ۱۰۸۹۰ میلیارد ریال تحویل شرکت بازرگانی دولتی شده که تا تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۸۶۰۰ میلیارد ریال آن معادل ۷۹ درصد بهاء محصول پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در حد توان همراهی و همکاری لازم را با مسئول خرید تضمینی گندم و کلزا (وزارت صنعت و معدن و تجارت) به عمل آورده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی