دبیر خانه کشاورز گلستان گفت: کشاورزان با افزایش بهره وری در کشاورزی و تولید بیشتر کالاهای اساسی مانع از خروج ارز از کشور شوند.

علی قلی ایمانی اظهار کرد: ما منابع آب و خاک مشخصی در اختیار داریم و باید با برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از این منابع تلاش کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

دبیر خانه کشاورز گلستان افزود: خاک ما به دلیل استفاده در بخش‌های مختلف مانند ساختمان سازی، جاده سازی، مرغداری و غیره در حال کم شدن است و منابع آبی ما هم به دلیل خشکسالی در حال کاهش است، بنابراین باید حداکثر استفاده را از شرایط موجود داشته باشیم.

ایمانی تاکید کرد: برای بهره‌وری و توسعه در بخش کشاورزی باید از علم، تکنولوژی، مهارت و تجربه کشاورزان بهره گرفت.

وی ادامه داد: مدیریت در کشاورزی نقش بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری دارد، به طور مثال دو کشاورز در استان داریم که در همسایگی هم و در شرایط اقلیمی یکسان گندم کشت می‌کنند، یکی از کشاورزان تنها سه تن در هکتار و کشاورز دیگر ۶ تن در هکتار محصول برداشت می‌کند و این برداشت دو برابری تنها به دلیل مدیریت درست کشاورز در استفاده از منابع بر می‌گردد.

دبیر خانه کشاورز گلستان افزود: به دلیل آنکه کشور ما بسیاری از محصولات اساسی و مورد نیاز خود را از دیگر کشورها وارد می‌کند در بخش کشاورزی نمی‌توانیم ارزآوری داشته باشیم اما اگر تولید محصولات را در کشور افزایش داده و به سمت خودکفایی قدم برداریم، مواد غذایی کمتری به کشور وارد کرده و جلو خروج ارز از کشور را خواهیم گرفت.

ایمانی اضافه کرد: اگر میزان تولید را در محصولات پرآب طلب مانند برنج، هندوانه و دیگر محصولات این چنینی افزایش داده و صادرات داشته باشیم به معنای این است که آب را از کشور خود خارج کرده‌ایم و این امر به زیان کشور ما است.

وی افزود: ظرفیت تولید مرغ در گلستان بسیار زیاد است و می‌توانیم با تولید مرغ متناسب با استانداردهای کشورهای واردکننده برای استان ارزآوری داشته باشیم.

دبیر خانه کشاورز گلستان گفت: در برخی محصولات باغی و کشاورزی می‌توانیم صادرات را افزایش داده و ارزآوری داشته باشیم ولی برای موفقیت در این بخش باید بازرگانان استاندارهای کشورهای واردکننده را شناسایی و در اختیار تولیدکننده‌ها و کشاورزان کشور قرار دهند تا بتوانند محصولی متناسب با نیاز بازار جها نی ارائه کنند.

وی یکدستی و سایز متوسط محصولاتی مثل سیب زمینی و پرتقال و یا وزن مشخصی از مرغ و میزان استاندارد استفاده از سموم را بخشی از سلیقه بازار جهانی نام برد که باید کشاورزان آن را در تولید محصول مد نظر قرار دهند تا بتوانند در بازار جهانی رقابت کنیم.

مهر/