به بهره برداران بخش کشاورزی که بیمه نیستند و در عین حال بر اثر سیل خسارت دیده اند طی دستورالعملی غرامت پرداخت می شود.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: صندوق بیمه کشاورزی تا امروز ۶۵ میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان غرامت به کشاورزان خسارت دیده در ۱۳ استان از ۱۷ استان سیلزده پرداخت کرده است.

 وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن نژاد افزود: از پانزدهم فروردین ماه به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل که زیر پوشش بیمه کشاورزی بودند، پس از تکمیل ارزیابی های این صندوق، غرامت پرداخت شد.
این مسوول اعلام کرد: در کل کشور تاکنون به ۲۲ هزار و ۵۳۴ مورد خسارت در بخش کشاورزی خسارت پرداخته ایم.
حسن نژاد یادآوری کرد: ۱۵۳ مورد بیمه ای در بخش کشاورزی وجود دارد و پرداخت خسارت ها بر اساس میزان خسارت، ارزیابی ها و نوع محصولات صورت می گیرد.
وی ادامه داد: کشاورزان استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، تهران، سمنان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی غرامت دریافت کرده اند.
به گفته وی، در استان های باقیمانده به محض تکمیل ارزیابی ها توسط کارشناسان و متناسب با قراردادی که با بیمه گذاران دارد و رقمی که در بیمه نامه کشاورز تعهد کرده است، باقیمانده غرامت ها پرداخت می شود.

** جزییات پرداخت غرامت به استان های سیلزده
حسن نژاد میزان خسارت پرداخت شده به بهره برداران آسیب دیده از سیل در استان گلستان را ۲۰ میلیارد و ۳۶۵ تومان عنوان و تصریح کرد: ۳۳ مورد خسارت به واحدهای مرغداری، محصولات زراعی، دام و آبزیان این استان وارد شد.
وی از پرداخت هفت میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان غرامت به بخش کشاورزی استان مازندران و ۳۶ میلیارد تومان به خوزستان از سوی صندوق بیمه کشاورزی خبر داد و افزود: در مازندران ۲ مورد آبزی پروری، ۶ مورد باغ، ۵۸۲ راس دام، هشت واحد مرغداری، ۲۱۷۹ مجموعه محصول باغی و ۳۴۸۶ مجموعه محصول زراعی غرامت دریافت کردند.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: در خوزستان نیز به ۱۸۳ راس دام و ۳۸۷۴ بیمه گذار خسارت دیده، غرامت پرداخت شد.
وی مجموع خسارت پرداختی به بهره برداران آسیب دیده از سیل در استان ایلام را یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ۶۲ مورد غرامت به باغداران و ۲۰۴۰ مورد به زارعان پرداخت کرده ایم.
حسن نژاد مجموع غرامت های پرداختی به کشاورزان آسیب دیده در استان لرستان را یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
به گفته وی، تاکنون به ۱۰ واحد آبزی پروری، ۴۵۸ راس دام، ۲۵ واحد طیور و ۳۱۷ باغدار و ۲۶۹۰ کشاورز خسارت دیده از سیل از سوی صندوق بیمه کشاورزی غرامت پرداخت شد.

** خبر خوش برای کشاورزان غیر بیمه
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی درباره جبران خسارت سایر بهره برداران بخش کشاورزی آسیب دیده از سیل که زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی نبوده اند، خبر داد: بر اساس اعلام رییس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی، به بهره برداران بخش کشاورزی که بیمه نیستند و در عین حال بر اثر سیل خسارت دیده اند طی دستورالعملی غرامت پرداخت می شود.
وی از کشاورزان به ویژه برای کشت بهاره خواست نسبت به بیمه محصولات خود با توجه به حوادث طبیعی اقدام کنند تا در مواقع بروز حادثه جبران خسارت شود.
حسن نژاد یادآوری کرد: در بیمه کشاورزی، دولت بیش از ۶۰ درصد حق بیمه ها را پرداخت می کند و ما امیدواریم با تامین اعتباری که سازمان برنامه و بودجه انجام می دهد، پرداخت غرامت ها به کشاورزان سیل زده بدون وقفه ادامه داشته باشد.