سید محمد موسوی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید خرمای استعمران گفت: خرید خرما با رعایت دقیق ابلاغیه مقام عالی وزارت و دستورالعمل فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در راستای حمایت از نخلداران خوزستانی و وظایف حمایتی این سازمان انجام می‌شود و استانداردهای دقیق خرید و نگهداری این محصول به طور کامل مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ضمن اشاره به خرید خرمای استعمران در استان خوزستان تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ گفت: از مجموع ۱۸۴ هزار و ۷۲۱ کیلوگرم خرمای خریداری شده در ۷ مرکز خرید از نخلداران خوزستانی طی دو روز گذشته ۱۸.۱۳ درصد خرمای درجه یک، ۶۸.۱۱ درصد خرمای درجه ۲ و ۱۳.۷۶ درصد خرمای درجه ۳ بوده است.

موسوی در ادامه تصریح کرد: این میزان خرما با ارزش ریالی ۱۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۴۰۰ ریال از ۶۲ بهره بردار و نخلدار خوزستانی خریداری شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب که تعداد محموله‌های وارد شده به مراکز خرید در استان خوزستان ۵۷ محموله بوده است بیان کرد: از مجموع ۱۸۴ هزار و ۷۲۱ کیلوگرم خرمای خریداری شده در مراکز خرید ۳۳ هزار و ۴۸۸ کیلوگرم خرمای درجه یک، ۱۲۵ هزار و ۸۲۲ کیلوگرم خرمای درجه ۲ و ۲۵ هزار و ۴۱۱ کیلوگرم خرمای درجه ۳ بوده است.

به‌گزارش کاج پرس به نقل از پات، گفتنی است، روند خرید تضمینی خرمای استعمران در استان خوزستان همچنان با جدیت ادامه دارد و از تمام نخلداران سخت کوش خوزستانی دعوت می‌شود همچون گذشته برای ثبت برگ زرین دیگری در کارنامه این سازمان یاریگر و در کنار ما باشند.