عضو انجمن ارگانیک با بیان اینکه کودهای معدنی ۱۵۰ درصد عملکرد بهتری در مقایسه با کود های شیمایی دارند گفت: به دلیل رانت در بازار ۱۵ هزار میلیارد تومانی کودهای شیمیایی، سموم و نهاده‌ها اجازه استفاده کشاورزان از کودهای بیولوژیک را نمی‌دهند.

اسماعیل صفاکیش تولیدکننده کودهای بیولوژیک با بیان مزایای استفاده از کود بیولوژیک در کشور اظهار:‌ به دلیل سودهای هنگفتی که در بازار 15 هزار میلیارد تومانی کود شیمیایی، بذر و نهادها وجود دارد، برخی سودجویان، دست‌های پنهان و دلالان در سطح کلان حتی به وزارت جهاد کشاورزی هم اجازه عرضه این نوع کودهای شیمیایی را نمی‌دهند.

وی افزود: استفاده از کودهای شیمیایی طی سال‌های گذشته ضررهای جبران‌ناپذیری را به سلامت محصولات کشاورزی و به تبع آن، انسان‌ها وارد کرده، از سوی دیگر ساختار خاک و فساد محصولات را سبب شده است.

صفاکیش افزود: در محصولات کشاورزی که کود شیمیایی استفاده می‌شود، فساد و ماندگاری محصول بسیار کمتر می‌شود، به این دلیل سریع از بین می‌رود، به طوری که در کشورهایی که کود شیمیایی استفاده می‌ کنند، 30 تا 40 درصد محصولات کشاورزی از بین می‌رود. مثلا در آمریکا سالانه 45 میلیون تن فساد محصولات کشاورزی را شاهد هستیم.

وی به سطح کشت زمین در کشور اشاره کرد و گفت: تنها 12میلیون هکتار زمین قابل استفاده در کشور داریم که نیمی از آن به کشت گندم استفاده می‌شود و نیاز جمعیت 80 میلیونی با نیمی از این زمین‌ها باید جبران شود و به این دلیل برای افزایش تولید سال به سال مصرف کودهای شیمیایی را افزایش می‌دهند.

عضو انجمن ارگانیک افزود: سالانه 5 میلیون تن کود ازته در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و اخیراً به دلیل اینکه قیمت کودهای فسفره و پتاسه به شدت بعد از آزادی قیمت بیشتر شد، گرایش به مصرف کود شیمیایی بیشتر شده است.

دولت در زمان جشن خودکفایی، گندم وارد کرد

صفاکیش با بیان اینکه خودکفایی گندم در کشور پایدار نیست، گفت: امسال تا تیرماه 2 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. تولید گندم امسال هم به 9 میلیون تن نرسیده در حالی که اگر تولید به 13.5 تا 14 میلیون تن برسد باید خودکفا باشیم. مسئله دوم اینکه کیفیت گندم تولیدی هم مناسب نیست و طی سالها با بیش از مصرف کود ازته کیفیت گندم را هم خراب کردند.

صفاکیش گفت: تا سال 2050 جمعیت جهان به 10 میلیارد نفر می‌رسد و در این میان برای تغذیه این جمعیت باید تولید محصولات غذایی دو برابر شود و دولت به جای تدبیر مناسب، تنها مصرف کود ازته را رواج می‌دهد.

عضو انجمن ارگانیک تأکید کرد که در شرایط تحریم، استان‌های کشور محصولاتی کشت می‌شود که هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و دقیقا مغایر با اهداف جهش تولید است. از جمله هندوانه و خربزه می‌کارند که برای تولید یک عدد هندوانه 600 لیتر آب نیاز است.

صفاکیش تأکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی هم فشار زیادی به وزارت جهاد می‌آورند تا کود تولیدی آنها را استفاده کند، بنابراین نتیجه کار این می‌شود که سال به سال منابع و خاک کشور تخریب می‌شود و محصولات و غذای ناسالم تولید می‌شود.

 کودهای معدنی 150 درصد عملکرد بهتری در مقایسه با کود های شیمایی دارند

صفاکیش گفت:‌ تولیدکنندگان داخلی نوعی کود معدنی و نه شیمیایی را تولید کرده‌اند که 150 درصد در افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، ذرت، جو، کلزا و برنج نقش دارد.

وی افزود: با توجه به فراوانی معادن در کشور، مواد اولیه تولید این کودها هم فراهم است و کشور می‌تواند با استفاده از آنها محصولات تولیدی خود را به شدت افزایش دهد. استفاده از این کودها می‌تواند تولید گندم را به 21 میلیون تن برساند.

وی به استفاده سه عنصر ازت، فسفر و پتاس در این کودهای معدنی اشاره کرد و گفت: اینها کاملاً معدنی و سالم هستند، مجوز وزارت جهاد را دارند و می‌تواند تولید را به خوبی افزایش دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تأثیری که این نوع کود در افزایش تولید دارد، چرا طی این سالها وزارت جهاد کشاورزی از آن حمایت نکرده و به تولید انبوه نرسیده است، گفت: متأسفانه بازار جذابی که در کودهای شیمیایی وجود دارد، بسیاری هم حتی به وزارت جهاد هم اجازه نمی‌دهند به طور جدی از این کودها حمایت کند، اما مشکل دیگر این است که بخش ترویج وزارت جهاد هم به خوبی نتوانسته به مضرات کودشیمیایی را به مردم و کشاورزان ترویج کند و به همین دلیل تقاضا هم برای کودهای معدنی به حد کافی نیست.

صفاکیش گفت:‌در حال حاضر تولید کود معدنی 200 تن است که امکان افزایش آن به 2 هزار تن می‌باشد.

به گفته این مسئول، 3 کیلوگرم در هکتار از این کود برای مزارع زراعی کافی است که افزایش تا 150 درصد تولید را داشته باشد، در حالی که کود شیمیایی باید 300 تا 400 کیلو در هکتار استفاده شود.

منبع: تسنیم