دفتر خانه كشاورز غرب گيلان عصر پنجشنبه با حضور دكتر بياباني قائم مقام خانه كشاور ايران در فومن افتتاح شد

پيش از اين عباس محب خواه مديرعامل كارخانه چايسازي گشت فومن به عنوان ریيس خانه كشاورز در غرب گيلان انتخاب شده بود.

گفتني است؛ خانه کشاورز نهادی است غیر دولتی که در سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز از وزات کشور و بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب به عنوان تشکلی “سیاسی و صنفي” تاسیس شد. در سال ۱۳۷۹ مجوز تاسیس این تشکل صنفی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید و پروانه فعالیت آن توسط وزارت کشور صادر و امور اجرایی آن به فوریت انجام و افتتاح آن اعلام شد. بررسی مشکلات ساختاری که مانع تحقق بسترها و دستیابی زمینه های مساعد برای رشد و اعتلای کشاورزی است، از انگیزه های تشکیل این حزب سیاسی کشاورزی به شمار می آیند.

با حضور #دکتر_عنایت_الله_بیابانی قائم مقام #خانه_کشاورز_ایران و خانم #دکتر_زهرا_علیزاده_خطیبانی  مسوول کمیته بانوان #خانه_کشاورز_گیلان   به #دبیری آقای #عباس_محب_خواه تشکیل شد.

گفتني است؛ خانه کشاورز نهادی است غیر دولتی که در سال ۱۳۷۹ با اخذ مجوز از وزات کشور و بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب به عنوان تشکلی “سیاسی و صنفي” تاسیس شد.  و همچنین در سال ۱۳۷۹ مجوز تاسیس این تشکل صنفی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید و پروانه فعالیت آن توسط وزارت کشور صادر و امور اجرایی آن به فوریت انجام و افتتاح آن اعلام شد.  از دیگر اهداف این تشکل بررسی مشکلات ساختاری که مانع تحقق بسترها و دستیابی زمینه های مساعد برای رشد و اعتلای کشاورزی است، از انگیزه های تشکیل این حزب سیاسی کشاورزی می باشد .که در خاتمه جا دارد از زحمات خانم دکتر زهرا علیزاده تشکر و قدردانی گردد.