دیدار اعضای هیات اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان با جناب آقای مهندس هاشمی استاندار در محل استانداری برگزار شد.

در این جلسه خنکال دبیر اجرایی خانه کشاورز شاهرود و استان سمنان در مورد خشکسالی امسال در استان وبارش۱۰ میلیمتر که در بین ۳۱استان ازلحاظ  کم بارشی که رتبه اول را استان دارد صحبت نمودند  و تقاضا داشتند که کلیه بهره برداران بخش (دامداران .گاوداران .زارعین .باغداران .مرتع داران …) از بند خ ماده ۳۳ استفاده کنند چون همه آسیب دیدند وتوان پرداخت تسهیلات را ندارند ودر مورد تبعات حذف ارز ترجیهی هم مطالبی بیان شد. همچنین جناب آقای آرین از اعضای خانه کشاورز در مورد مدیریت بخش کشاورز استان وشهرستان مطالبی را بیان نمودند و نیز جناب آقای حلاجیان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در مورد مشکلات آب چاه ها وضریب تعدیل صحبت هایی را بیان داشتند.