سازمان حفظ نباتات اعلام کرد: براساس عملیات پیش آگاهی و با استفاده از فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک سطحی افزون بر ۲۸ هزار هکتار از مزارع و باغ های استان تهران پایش و تحت کنترل غیرشیمیایی و بیولوژیک قرارگرفتند.

به گزارش روز شنبه سازمان حفظ نباتات کشور، به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی در سطح باغ ها و مزارع استان تهران و با هدف جایگزینی روش های غیر شیمیایی کنترل آفات ،با اجرای عملیات پیش آگاهی با استفاده از فرآورده ها و تجهیزات غیرشیمیایی مانند تله ،فرمون ،کارت های رنگی و…آفاتی مثل بیدکلم ،مینوز گوجه فرنگی ،کرم سیب ،مگس گیلاس ،خوشه خوار انگور ،مگس میوه مدیترانه و …مورد پایش قرار گرفته و کنترل شدند.
بنابراین گزارش، همزمان با مصرف آفت کش میکروبی بایولپ، با آفت بید کلم در سطحی حدود ۴۰۰ هکتار مبارزه غیرشیمیایی انجام گرفت.

روند پایش و ردیابی آفات باغ های سیستان و بلوچستان 

براساس این گزارش، امسال بیش از ۸۰۰ هکتار از باغ های استان سیستان و بلوچستان با به کارگیری فرآورده ها و تجهیزات غیرشیمیایی مورد پایش و ردیابی قرار گرفتند، ضمن اینکه
با استفاده از فرمون ،تله ،کارت های زرد و آبی و ….،آفاتی چون پسیل مرکبات ،مگس انبه ،سوسک حنایی خرما و کرم گلوگاه انار ،پایش و ردیابی شدند.
همچنین با رها سازی سه هزار گرم زنبور تریکو گراما در سطحی حدود ۵۰ هکتار ،عملیات کنترل بیولوژیک درانارستان های استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

به گزارش ایرنا، طبق آمارها عملیات ردیابی آفت‌های قرنطینه خارجی در ۹ ماهه امسال در سطحی افزون بر ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با نظارت دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان و با تعیین برش‌های استانی مربوطه انجام شد.

علاوه براین در مدت یاد شده، روی بیش از  ۱۸ میلیون محموله پیاز گیاهان زینتی وارداتی و بیش از یک‌هزار تن محموله غدد بذری سیب زمینی وارداتی ضوابط قرنطینه‌ای اعمال شد.

۹ ماهه سال ۹۹ مجوز ۴۹ کلینیک گیاه‌پزشکی با هدف استفاده از توانمندی بخش خصوصی در انجام امور قرنطینه گیاهی صادر و تمدید شد.