کرونا و خانه نشینی اجباری فرصتی است برای کتاب خواندن و فهمیدن خود و زندگی .

من کتاب شاهنامه را انتخاب کرده ام شاید کمی دیر باشد ولی می گویند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است .

شاهنامه خوانی بیشتر از اینکه یک ادبیات و شعر خوانی باشد یک عشق است. عشق چیزی است که از دل بر می آید و بر دل می نشیند و البته باید یکدفعه بر دل نازل شود. کسانی که سراغ شاهنامه میروند این عشق را احساس می کنند ولی درک مبهمی از آن دارند.‌ خاصیت دیگر عشق زنده کردن و آفریدن اشتیاق در آدمی است و دیگر اینکه ترا به حیرت اندازد.‌ فردوسی این عشق را در یک کتاب آفریده است و ما اگر بخت دیدنش را داشته باشیم‌، شاهنامه ما را عاشق خود می کند. من این را نه در خودم بلکه در دیگرانی کشف کردم که با شاهنامه زندگی می کنند. اصلا اگر شاهنامه نبود عشقی به نام ایران و وطن نبود. اگر شاهنامه نبود از مرام پهلوانی گفتگویی نبود و از عشق بیژن و منیژه و نجابت سیاوش و سلحشوری رستم و از همه مهمتر آیین خردمندی سخنی نبود.

شاهنامه کتاب روشنفکری و انتزاع فکر و اندیشه نیست. از جنس دیگر است. کتاب حکمت است. حکمت زندگی و درک زندگی  .

در این ایام که لشکر اهریمنی کرونا بر سرزمین ایران تاخته است و لازم است تا مردم در کنار همبستگی و وطن دوستی متحد و همراه شویم بینش و حکمت نهفته در شاهنامه آشکار می شود تا بدین نتیجه برسیم این فرهنگ یک سرزمین است که آن سرزمین را بلایا نجات می دهد. اگر چین بر کرونا پیروز شد آیین کنفسیوس به آنها قدرت مبارزه را بخشید.

در ایران نیز بزرگترین سلاح ما برای عبور از سختی ها و بلایا فرهنگ و حکمتی است که میتواند مردم را به هم پیوند دهد.

در واقع شاهنامه یک کتاب در زمینه حکمت عملی است. کتاب اخلاق است و اخلاق چیزی است که زندگی را میسازد. اکنون دیگر می دانیم دوری از آیین راستی و درستی ما را چنین گرفتار ساخته است و آن چیزی است که شاهنامه هزار سال پیش به ما هشدار داده است . پنداری که او هم اینک در کنار ما به این سرزمین می اندیشد و سر بیت شاهنامه را تکرار میکند

خرد رهنمای و خرد راهگشای

شاهنامه زیباترین اندیشه را برای مفهوم سرنوشت می آفریند. در شاهنامه ترس از مرگ معنا ندارد. در شاهنامه شکوه مرگ و زندگی در کنار هم است و آنگاه که پهلوانان با آغوش باز به سراغ مرگ می روند شکوه مرگ از شکوه زندگی بیشتر می شود

او به من نگاه می کند و من دلم می لرزد شاید عاشق شده باشم!!!

از فرصت استفاده می کنم سال نو را به شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده، آرزوی سلامتی برای شما و همه خانواده را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

 

با احترام

عنایت اله بیابانی

قائم مقام دبیرکل