در پی درج خبری با عنوان «ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور شد»، شائبه ای میان علاقمندان و کشاورزان گندمکار در بسیاری از نقاط کشور به وجود آمد که در ترکیب هیات رئیسه این بنیاد مستقل تغییراتی به وجود آمده است، لذا در توضیح بیشتر لازم است گفته شود این بنیاد جزء معدود تشکل های سراسری کشاورزی است که در قالب موسسه ای غیر تجاری و غیر انتفاعی، با همسویی و همراهی اعضای این تشکل به منظور استقلال بیشتر، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در 9/5/1400 ثبت شده و زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی یا هیچ نهاد دولتی دیگر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شمار نمی رود.

این نهاد، حسب اهمیت زیاد گندم به عنوان یک کالای راهبردی از سال 1394 فعالیت خود را با حضور تعدادی از گندم کاران پیشرو در همکاری با مسئولان طرح محوری گندم آغاز کرد.

رئیس هیات مدیره این موسسه، همچنان دکتر عطاالله هاشمی نعمتی، مدیرعامل آن علی قلی ایمانی و اعضای اصلی و فرعی هیات مدیره و بازرسان آن نیز، آقایان شهرام شاهین فر، قدمعلی بور بور، حسین اکبری امامی، قاسم سالاری ساردویی، سیدمحمد هاشمی، اباذر غیوری و همایون داوری می باشند.

این موسسه طی مکاتباتی از سوی اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور موفق به دریافت مجوز فعالیت به صورت نامحدود در مرداد ماه گذشته شده است که خود بر استقلال این بنیاد از وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد.

شرح فعالیت این بنیاد، در آگهی تاسیس آن مفصلا توضیح داده شده که جملگی حکایت از اشراف کامل موسسان آن به مجموعه مسائل کشاورزی در عرصه های تحقیقات پیش از تولید، موضوعات آب و خاک و مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت گندم دارد.

درج خبر اعلام مدیرعاملی علی قلی ایمانی در کشاورزی آینده جهان (کاج پرس)، برای آگاهی بیشتر مخاطبان در مورد این موضوع بود که پیش از این، از ایشان به عنوان نائب رئیس بنیاد ملی گندم کاران نام برده می شد و تاکیدی بود که این بنیاد در جایگاهی مستقلانه همچنان در سنگر دفاع از کشاورزان و گندمکاران به فعالیت خود و با مجوز وزارت کشور به عنوان بنیادی مردم نهاد ادامه فعالیت می دهد.