عباس کشاورز تنها کسی است که می تواند وزارت جهاد کشاورزی را سر و سامان دهد.

قائم مقام خانه کشاورز گفت: با مدرک و دلیل می گویم که عباس کشاورز تنها کسی است که می تواند وزارت جهاد کشاورزی را سر و سامان دهد.

عنایت اله بیابانی در گفتگو با دهقان نیوز با اشاره به استیضاح حجتی و معرفی عباس کشاورز بعنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: عباس کشاورز در دوران فعالیت در بخش کشاورزی هیچ نقطه ضعفی نداشت و ویژگی های او منحصر به فرد است.

وی دانش کشاورزی و سلامت را دو ویژگی شاخص و مهم عباس کشاورز برشمرد و گفت: با وجود این ویژگی ها عباس کشاورز می تواند وزارت جهاد کشاورزی را بخوبی مدیریت و سر و سامان دهد.

وی جایگاه عباس کشاورز را در حوزه زراعت و خاکشناسی، بسیار شاخص و برجسته برشمرد و به دهقان نیوز گفت: حتی خودکفایی گندم بواسطه عباس کشاورز انجام شد.

منبع: دهقان نیوز