در پی درج مقاله “قیمت گندم 2800تا 2900 به اضافه اعمال تورم در سال آینده” ، در 13 شهریور ماه به دلیل نزدیک شدن به پایان زمان مقرر برای اعلام قیمت های تضمینی در سال زراعی 98-99 از سوی دبیرخانه شورایعالی اقتصاد و انعکاس گسترده و قابل توجه این مطلب در میان کشاورزان به ویژه گتدمکاران، همچنین انعکاس این خبر که وزارت جهادکشاورزی نیز امسال به موقع قیمتی را به شورایعالی اقتصاد اعلام کرده است واکنش ها و موضع گیری هایی را از سوی کشاورزان گندمکار ، بنیاد ملی گندمکاران ، تشکلهای صنفی کشاورزی در رسانه ها انعکاس یافت که غالبا” قیمت خرید گندم را در حدود 2700تا 2800 اعلام کرده اند .

با این همه خبرنگار کشاورزی آینده جهان (اخبار سبز ایران) با سالاری ساردونی کشاورز پیشرو کرمانی که عمدتا در اُرزوئیه فعالیت کشاورزی دارد تماس گرفت تا نظر این کشاورز فعال و صاحب فکر را جویا شود.

وی در پاسخ این سوال که “در سال زراعی 1398-99 چه قیمتی را برای هر کیلو گندم مناسب می دانید” گفت: باید دید رویکرد سیاستگذاران دولت و در نهایت شورایعالی اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این مورد چیست، اگر رویکرد حمایت از تولید ، رونق و اتکا به آن باشد بدون تردید خارج از دو دوتا چهارتا کارشناسی باید قیمت ها به حمایت از گندمکاران و کشاورزان جانبدارانه باشد، سالاری گفت: در نهایت سیاستگذاری ، برنامه ریزی باید این باشد که در انتهای کشاورزان به حاشیه سودی منطقی و متعادل برسند و در اقلیم های متفاوت گرمسیر و سردسیر با فاصله کمی ، پول محصول خود را دریافت کنند.

وی افزود : فراتر از بحث های کارشناسانه قیمت گذاری در شرایط کنونی کشور الزاماتی در چارچوب منافع ملی و مقابله با تحریم ها وجود دارد که ناگزیرهایی را بر دولت ، شورایعالی اقتصاد و کشاورزان ایجاد می کند ، نمی توان این الزامات را در قیمت گذاری نادیده گرفت؛ البته مسئولیت دولت در تامین نان عموم اهالی کشور بسیار مهم و حساس است و اگر این حساسیت را در کنار محدودیت های ارزی حاصل از تحریم ها قراردهیم این الزامات حکم می کنند که سازمان برنامه و بودجه ، قیمت جانبدارانه را برای گندمکاران اعلام کند.

سالاری گفت: تجربه ناموفق قیمت گذاری شورایعالی اقتصاد در سال گذشته که در سه مرحله تغییر کرد و با این وجود هم مورد رضایت کشاورزان قرارنگرفت نشانه این است که کارشناسان محترم شورایعالی اقتصاد با همه جانبه نگری قیمت را اعلام نکردند و شاهد بودیم که در انتهای کار، وزیر هم اذعان داشت که متاسفانه نتوانستم مقدار تعیین شده گندم را خریداری کنیم و حدود 8 میلیون تن گندم تا هفته پایانی شهریور ماه از سوی کشاورزان تحویل شده که این موضوع در چارچوب ذخیره استراتژیک گندم برای شرایط دشوار کنونی طبعا” مطلوب نیست.

از سالاری سوال می کنیم “با مباحثی که مطرح شد چه قیمتی را برای هر کیلوگرم گندم در سال زراعی پیشرو مناسب می دانید؟” گفت: با شاخص های کنونی تورم و اتفاقی که برای گندم افتاد و سرریزشدن بخشی از گندم به اشکال مختلف به سوی کارخانجات خوراک دام و دامداریها و با فرض اینکه گندم به دلیل بالابودن قیمت واقعی اش به نرخ دلار آزاد از مرزها عبور نکرده باشد، باید گفت برای همین مقطع قیمت 2700 تا 2800 مناسب است اما باید توجه داشت نه ما کشاورزان و نه کارشناسان برنامه و بودجه هیچکدام به واقع نمی توانیم نرخ تورم در سال آینده به ویژه در سه ماهه اول سال 1399 را پیش بینی کنیم زیرا طبق آنچه که کارشناسان و نمایندگان مجلس گفته اند دولت با کسر بودجه مواجه است و لذا به رغم کم کردن بودجه های عمرانی، تورم غیرقابل پیش بینی در انتظار کشور است لذا شورایعالی اقتصاد در چارچوب همان الزامات سیاسی که ذکرشد قیمت گندم را با رعایت و اعمال تورم غیرقابل پیش بینی مشروط کند ؛ مگر آنکه به رغم هرنوع میزان تورم بانک مرکزی نرخ دلار آزاد را در حد همین قیمتی که امروز هست ثابت نگه دارد که حداقل مسئله قاچاق گندم به خارج از مرزها اتفاق نیفتد .

سالاری در ادامه گفت: البته ما کشاورزان هم باید تنگناهای بودجه ای دولت را درک کنیم و در یک تعامل دوسویه نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم . سابقه طولانی فعالیت کشاورزی نشان می دهد که هیچوقت قیمت جُو یا علوفه های مشابه از قیمت گندم بیشتر نبوده است زیرا گندم استفاده دوگانه برای نان و یا خوراک دام دارد، نباید قیمت گذاری به گونه ای باشد که گندم میل به جایگزینی جُو نماید.

سالاری در مورد میزان تولید و تحویل گندم مزرعه خود گفت: امسال حدود 1000 تن گندم تولید و تحویل دولت داده ام ؛ این نکته باید حائز اهمیت باشد که تعیین قیمت جانبدارانه برای هر کیلو گندم نه تنها موجب رونق تولید محصولات کشاورزی می شود بلکه رونق و آبادی روستاها را نیز در پی دارد و خانوارهایی که با پول گندم امرارمعاش می کنند روستاها را به حاشیه نشینی در شهرها ترجیح می دهند. از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است که برنامه تولید 14 میلیون و 500 هزارتن گندم را دارد و این مقدار تولید را برای ذخیره استراتژیک و مصرف مردم لازم و ضروری می داند . این مقدار تولید و تحویل به دولت رابطه مستقیم به قیمت مناسب و حتی جانبدارانه برای گندم دارد.

http://www.sabznn.ir/index.php/fa/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/1172-1040