مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خواستار پیش بینی منابع اعتباری برای خریدهای توافقی محصولات دامی در بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه شد.

محمدعلی نیکبخت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به همراه محمدی معاون توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری، سلمان مدیرکل دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلهای سازمان مرکزی تعاون روستایی در یک جلسه مهمان اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بودند.

در این جلسه که با حضور همتی رئیس هیئت مدیره، فرهمندیان نائب رئیس هیئت مدیره و دادرس مدیرعامل در محل دفتر اتحادیه برگزار شد، رئیس هیئت مدیره این اتحادیه گزارشی از روند شکل گیری اتحادیه مرکزی دام سبک کشور و چالشهای پیش روی توسعه شبکه تعاونیهای دام سبک را ارائه و خواستار حمایت و مانع زدایی سازمان مرکزی تعاون روستایی برای تشکیل و توسعه تعاونیهای دام سبک در کشور شد.

در ادامه دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت اتحادیه و مشکلات دامداران دام سبک کشور به خصوص مشکل تامین نقدینگی به تشریح دلایل درخواست اخیر اتحادیه‌های مرکزی حوزه دامپروی درخصوص تامین نهاده مدت دار توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت و خواستار کمک و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی در این خصوص شد.

 وی همچنین با توضیح شرایط بازار دام و گوشت تقاضای حمایت همه جانبه فنی و بازرگانی سازمان از تولیدکنندگان این بخش را همچون تولیدکنندگان زراعی و باغی را مطرح کرد.

محمدعلی نیکبخت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعان روستایی ایران نیز در این جلسه ضمن تشریح سیاستهای سازمان مرکزی تعاون روستایی درخصوص حمایت هرچه بیشتر از تشکلهای تحت پوشش و ممانعت از هرگونه دخالت در امور این تشکلها، حمایت همه جانبه خود را از توسعه شبکه تعاونیهای دام سبک در تمام استانها اعلام کرد.

 وی با اشاره به بودجه 1402 و برنامه توسعه هفتم، تصریح کرد: همچنین درخصوص حمایت سازمان از تولیدکنندگان محصولات دامی در بودجه سال 1402 و همچنین برنامه هفتم سازمان منابع اعتباری برای خریدهای توافقی محصولات دامی پیش بینی‌های لازم انجام شود.

پات/