اجرای این تفاهم‌نامه از هفته آتی آغاز و عملیاتی خواهد شد.

مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تفاهم‌نامه چهار جانبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان کودهای فسفاته و تامین‌کننده خاک فسفات برای تولید ۵۰۰ هزار تن کود سوپر فسفات ساده خبر داد.

حمید رسولی به دهقان نیوز گفت: در راستای سیاست‌ افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید کودهای فسفاته، در هفدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی که به دعوت مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و با حضور بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته، تامین‌کننده خاک فسفات و به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برگزار شد، توافق گردید که با تامین مالی پروژه بزرگ تولید کود فسفاته در ایران توسط بانک صنعت و معدن، خاک فسفات مورد نیاز به مقدار ۵۰۰ هزار تن توسط تأمین‌کننده خاک تحویل تولیدکنندگان کودهای فسفاته گردیده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز خرید و توزیع تضمینی این محصول را تعهد نمود.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی تفاهم‌نامه مذکور را گامی بلند و اساسی در مسیر خودکفایی کشور در تولید کودهای فسفاته برشمرد و از مدل توافق شده به عنوان مدلی که منافع همه طرف‌های تفاهم‌نامه را تامین و تضمین می‌نماید یاد کرد.

حمید رسولی گفت: اجرای این تفاهم‌نامه از هفته آتی آغاز و عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است در برنامه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی که برای اجرا در سال ۹۹ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، تامین، تدارک و توزیع ۵۸۷ هزار تن کودهای فسفاته مورد تاکید قرار گرفته است.