حضور دبیرخانه کشاورز استان بوشهر و رئیس هیات مدیره انجمن صنعت ابزیان استان، در آیین و مراسم افتتاح ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر. در این مراسم، معاونین مدیر عامل بانک کشاورزی ایران، معاون سیاسی استانداری بوشهر ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ، دبیر انجمن صنعت آبزیان استان بوشهر و رئیس شعب بانک های کشاورزی استان بوشهر و جمعی از همکاران مدیریت بانک کشاورزی استان حضور داشتند. در این مراسم پس از سخنان آقای نجفی مدیر شعب بانک کشاورزی استان .معاون سیاسی استانداری مطالبی پیرامون ضرورت حضور مردم در انتخابات اسفند ماه ایراد نمودند. سپس آقای زارعی رئیس خانه کشاورز استان در خصوص سیمای بخش کشاورزی استان و مطالبات کشاورزان استان سخنانی ایراد نمودند که مورد تشویق حاضران در این مراسم قرار گرفت.