چندی پیش یکی از اعضای خانه کشاورز در نامه‌ای به عیسی کلانتری، دبیر کل این خانه از سکوت وی در برابر مشکلات کشاورزان به‌خاطر حفظ قدرت و عدم رویارویی با رئیس‌جمهور انتقاد کرد و با انتشار نامه ای در برخی از رسانه های کشور موجب بروز انتقاداتی شد.
خانه کشاورز نیز در راستای رفع ابهامات و در پاسخ به اظهارات این عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان خوزستان مطلبی منتشر کرد که به امضای عنایت اله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز رسیده است. در این نامه با تاکید بر اینکه «مهربانی معناییست که در ذات هر کشاورز موج می زند» آمده است: اقدامات و شرح وظیفه خانه کشاورز بر اساس اساسنامه و مرامنامه تعریف و اجرا می‌شود و توسط اعضای شورای مرکزی مورد نظارت دائم بوده و بر کسی پوشیده نیست . مطالب عنوان شده در نامه بیشتر از اینکه یادآوری شرح وظایف باشد بوی بی مهری می دهد و حاصل تراوشات ذهنی جنابعالی است که در این ایام از سوی کسانی شاهدیم که منافع ملی را نادیده انگاشته و بر طبل تفرقه افکنی می‌کوبند. به‌نظر می رسد در این برهه از زمان که نیازمند وحدت هستیم بیان چنین مطالبی تاخت و تاز به دولت است که مورد نظر بیگانگان و نا اهلان می‌باشد . درج مطالب شما در گروه‌ها و نشریه ای که بطور روشن در برابر دولت موضع دارند نیز حاکی از همین مدعاست .
فراموش نکنیم که ما کشاورزیم و بر دردهای دل خود و همراهان و همکارانمان آگاه . ما بر بی مهری‌ها و کوتاهی‌هایی که در طول زمان بر صنف صبورمان شده اشراف داریم و برای احقاق حقوق حقه خود در تلاش شبانه‌روزی بوده و هستیم. اما مرام کشاورز مردانگی است. اگر شرایط زمان در کشوری که همه چیزماست و دولتی که منتخب مردم و در فکر و عمل برای اصلاح امور است را درک نکنیم و بی مهابا بی انصاف بر او بتازیم از مرام، معرفت و مردانگی بدور است. همگان شاهدند که در گذشته نیز هر آنچه گذشت با درک شرایط و امکانات هر دولت بوده‌است. از سویی تصمیمات و تلاش‌های ما همواره با نگاه و اولویت دادن به منافع ملی کشور و فارغ از گرایشات سیاسی کوتاه مدت بوده‌است.
به هر صورت بی گمان نبود آگاهی‌های عمدی یا سهوی از مسایل جاری کشور و محدودیت‌های موجود موجب تنظیم چنین نامه‌ای است که قبل از رویت مخاطب در نشریه و گروه‌ها درج شده‌است.» در پایان نیز توصیه شده در چارچوب شرح وظیفه و اساسنامه حرکت شده و در این برهه از زمان و نزدیک شدن به انتخابات ساحت بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشاورزان به مسایلی جز حقوق کشاورزان آلوده نشود.
منبع: روزنامه صمت شماره 1731 صفحه 10